Struktura

Organy CECED Polska:

1)       Walne Zgromadzenie

2)       Komitet Sterujący

3)       Zarząd CECED Polska (Prezes oraz Dyrektor Generalny)