Struktura

Organy CECED Polska:

1)       Walne Zgromadzenie,

2)       Komitet Sterujący,

3)       Prezes Zarządu,

4)       Dyrektor Generalny.