Struktura

Organy CECED Polska:

  • Walne Zgromadzenie
  • Komitet Sterujący

Konrad Pokutycki, BSH Sprzęd Gospdoarstwa domowego Sp. z o.o.

Tomasz Sypytkowski, Electrolux Poland Sp. z o.o.

Radosław Matuszewski, Group SEB Polska Sp. z o.o.

 

  • Zarząd CECED Polska

Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu

Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu