Stanowiska branży AGD

W prawie polskim:

 

W prawie wspólnotowym: