Prawo pracy - czytaj w aktualnościach

161121 KIG dialog.jpg

Rynek pracy - Komitet Dialogu Społecznego KIG

CECED uczestniczy w debacie Komitetu Dialogu Społecznego na temat przemian zachodzących na rynku pracy, obecnych trendach i jego wizji za 10 lat. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków”. W spotkaniu uczestniczy Przewodniczący Komitetu, M. Witucki, dyrektorzy HR, przedstawicie rządule oraz nauki.