Grupy produktowe

Dyrektywa EuP z 2005 roku nadała istniejącym już dyrektywom w sprawie wymogów efektywności energetycznej rangę środków wykonawczych do dyrektywy 2005/32/WE.

 

Strona Komisji Europejskiej o regulacjach dla grup produyktowych http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

 

Tryb czuwania

  • Rozporządzenie Komisji UE nr 1275/2008  w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia. Dokument ten określa minimalne wymogi zużycia energii przy tzw. standby, które producenci muszą spełnić już od 2010 i 2013 roku. Obowiązuje od I 2009r.

Chłodnictwo

  • Rozporządzenie Komisji UE nr 643/2009 w sprawie wymogów ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych w gospodarstwach domowych. Zakłada ono wycofanie z produkcji lodówek, które nie spełniają wymogów zużycia energii. Odpowiednio od roku 2010, 2012 oraz 2014 będą zaostrzane maksymalne wartości Indeksu Efektywniości Energetycznej. Obowiązuje od VIII 2009r.

Pralki

Suszarki do ubrań

Zmywarki

Odkurzacze

 

Inne grupy

  • Rozporządzenie 206/2012 w sprawie wymogów ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych
  • Dyrektywa 92/42/EWG Rady UE z 21 maja 1992 w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

Inne grupy produktowe objęte wymogami ekoprojektu to m.in. TV (642/2009), lampy do użytku w gospodarstwach domowych, lampy fluorescencyjne,  silniki elektryczne (640/2009), zasilacze elektryczne zewnętrzne, pompy wodne (547/2012), wentylatory przemysłowe, pompy cyrkulacyjne, tzw. set-top boksy,

 

Rozporządzenia obowiązujące dla pozostałych grup sprzętowych dostępne są na stronie Komisji UE poświęconej EuP


Decyzję Komisji UE w sprawach zmian i ustalania nowych środków wykonawczych zapadają przy udziale Komitetu Regulacyjnego do spraw ekoprojektu i etykiet energetycznych dla produktów wykorzystujących energię (Committee on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products  - EELEP). Komitet EELEP pracuje nad środkami wykonawczymi dla okreslonych grup produktów.

W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie m.in. rozporządzeń ws. ekoprojektu piekarników, płyt kuchennych i okapów.

Aktualny postęp prac nad nowymi grupami produktowymi....