Ekoprojekt

Eco-design

Jednymi z najefektywniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii przez AGD są dwa uzupełniające się narzędzia: etykiety energetyczne (więcej: Charakterystyka etykiet energetycznych ) oraz tzw. ekoprojekt (ang. ecodesign). Pierwsze ma na celu podnoszenie świadomości konsumenta o rzeczywistym zużyciu energii, a poprzez to wpłynięcie na decyzję o zakupie danego towaru. Eko-projekt natomiast zapewnia poprawę ekologiczności produktów w całym ich cyklu życia (dobór i zastosowanie surowców; produkcja; pakowanie, transport i dystrybucja; instalacja i konserwacja; użytkowanie; koniec przydatności do użycia) poprzez ustalanie minimalnych wymogów dla sprzętu wprowadzanego na rynek unijnych (np. minimalne zużycie energii).

 

Unijne przepisy o ekoprojekcie

Termin ekoprojekt wprowadza tzw. Dyrektywa ErP z roku 2009 w sprawie zasad ramowych ustalania wymogów ekoprojektu w odniesieniu do produktów wykorzystujących energię (Nr 2009/125/WE, zastąpiła ona dyrektywę EuP[1] nr 2005/32/WE). Dokument ten jest głównym elementem polityki UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu jest dyrektywą ramową. Oznacza to, że wiążące wymogi w zakresie ekoprojektu ustanawiane są w osobnych unijnych rozporządzeniach wykonawczych dotyczących poszczególnych grup produktów. Sama dyrektywa określa tylko warunki i kryteria wprowadzania środków wykonawczych: określony produkt musi mieć istotny wpływ na środowisko, być sprzedawany na terenie Unii ilości powyżej 200 tys. sztuk rocznie oraz wykazywać wyraźny potencjał poprawy efektywności energetycznej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą nadmiernych kosztów.

Komisja Europejska tworzy listę produktów z potencjałem do oszczędzania energii, a następnie przeprowadzane są kompleksowe prace studyjne nad daną grupą produktową. Jeżeli okaże się, że zastosowanie wymogów ekoprojektu przyniesie znaczne oszczędności, Komisja Europejska wspólnie z ciałem doradczym (Forum ds. Ekoprojektu) tworzy rozporządzenia wykonawcze, które bezpośrednio będą obowiązywały we wszystkich krajach członkowskich Unii.

 

AKTUALNE GRUPY PRODUKTOWE I PRZEPISY WYKONAWCZE

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_ecodesign_measures.pdf

 

PRACE NAD NOWYMI GRUPAMI I PRZEPISAMI

Rozporządzenia już obowiązujące:

Komputery i serwery

Kotły na paliwa stałe

Lodówki i szafy chłodnicze

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń

Odkurzacze

Ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewacze wody

Oświetlenie

 

 

 

 

 

Piekarniki, płyty grzejne i okapy nadkuchenne

Pompy

Pralki

Produkty do ogrzewania i chłodzenia powietrznego

Set-top boksy

Silniki elektryczne

Suszarki bębnowe

Telewizory

Transformatory

Tryb czuwania

Wentylatory i klimatyzatory oraz systemy wentylacyjne

Zasilacze

Zmywarki

Dopuszczalne odchylenia w procedurach weryfikacji