AGD w Europie

AGD w Europie

 

Rynki AGD w krajach Europy - I-VI 2015

 

Branża AGD w Europie:

  • tworzy ją 3,6 tys. firm, w tym MSP ok 20%,  (udział większy niż np. w przemyśle motoryzacyjnym lub consumer electronics)

  • zatrudnia bezpośrednio ponad 211.000 pracowników w Unii Europejskiej (2012), czyli 3 razy więcej niż sektor produkujący elektronikę powszechnego uzytku (tzw. consumer electronics)

  • produkuje 121 mln urządzeń rocznie
  • osiągająroczny przechód 48 miliardów Euro (2013)

  • dokłąda 53,3 miliardów Euro do unijnego PKB
  • inwestuję w R&D ok 1,4 mld Euro rocznie
  • składa 10 tys. patentów rocznie
  • posiada 124 globalne centra R&D, z czego 79 mieści się w Unii Europejskiej lub Turcji