CENTRUM ANALIZ BRANŻY AGD

CECED Polska prowadzi projekt CENTRUM ANALIZ BRANŻY AGD, w ramach którego dostarczamy naszym członkom, dziennikarzom oraz innym zainteresowanym informacji o branży AGD.

Raporty przygotowywane są w oparciu o ogólnodostępne bazy Eurostatu lub GUS, publikacje prasowe oraz własne analizy.

Częścią naszej pracy jest także koordynacja merytoryczna panelu sprzedażowego sell-in.

 

RAPORT CECED Europe - Wkład przemysłu AGD w gospodarkę UE

 

RAPORT POLSKIE AGD MA GŁOS - Listopad 2016, TNS