KT 63 PKN

Komitet Techniczny nr 63 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym uczestniczy w tworzeniu europejskich norm zharmonizowanych w ramach CENELEC oraz przygotowuje tłumaczenia norm na język polski.

Zakres prac dotyczy badań bezpieczeństwa i cech funkcjonalnych elektrycznego sprzętu powszechnego użytku.

W skład KT63 wchodzą eksperci reprezentujący producentów lub instytuty badawcze. PRacom Komitetu przewodniczy Wojciech Konecki z CECED Polska

 

 

Lista członków

Grupy projektowe i Prowadzący tematy - stan na 17 sierpnia 2016 r.

Program prac

Plan Działania KT 63

Wykaz aktualnych Polskich Norm (PN) dla sprzętu powszechnego użytku

 

Zakres tematyczny KT 63:

Bezpieczeństwo i metody badań cech   funkcjonalnych elektrycznego sprzętu powszechnego użytku.

Klasyfikacja zakresu   tematycznego wg ICS:

29.100.20; 97.040.30; 97.040.40;   97.040.50; 97.060; 97.080; 97.170; 97.180;

Zakres współpracy   krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:

Ministerstwo Gospodarki
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Zakres współpracy   międzynarodowej i regionalnej:

CLC/BTWG 101-5;  CLC/TC   59X;  CLC/TC 61;  IEC/TC 59;  IEC/TC 59/SC 59A;  IEC/TC   59/SC 59C;  IEC/TC 59/SC 59D;  IEC/TC 59/SC 59F;  IEC/TC 59/SC   59K;  IEC/TC 59/SC 59L;  IEC/TC 61;  IEC/TC 61/SC 61B;    IEC/TC 61/SC 61C;  IEC/TC 61/SC 61D;  IEC/TC 61/SC 61J; 

Niniejszy KT jest   komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CLC/BTWG 101-5;  CLC/TC   59X;  CLC/TC 61;  IEC/TC 59;  IEC/TC 59/SC 59A;  IEC/TC   59/SC 59C;  IEC/TC 59/SC 59D;  IEC/TC 59/SC 59F;  IEC/TC 59/SC   59K;  IEC/TC 59/SC 59L;  IEC/TC 61;  IEC/TC 61/SC 61B;    IEC/TC 61/SC 61C;  IEC/TC 61/SC 61D;  IEC/TC 61/SC 61J; 

Przewodniczący:

mgr Wojciech Konecki
  tel.: +48226688495
  email: wojciech.konecki@cecedpolska.pl  

Zastępca Przewodniczącego

Paweł Drewa
  tel.: +48225727710
  email: pawel.drewa@bshg.com

Umiejscowienie   sekretariatu w KT 63:

Polski Komitet Normalizacyjny
  00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B

Sekretarz KT:

mgr inż. Anna Mielnik
  tel.: 22 556 74 73
  email: anna.mielnik@pkn.pl

Konsultant KT:

mgr inż. Anna Mielnik
  tel.: 22 556 74 73
  email: anna.mielnik@pkn.pl

Sektor normalizacyjny   PKN:

Sektor Elektryki
  00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
  tel.: +4822 556 78 33
  email: wpnsel@pkn.pl