Branża AGD w UE

 

Strona poświęcona europejskiej branży AGD

http://www.ha2025.eu/ 

 1. INFOGRAFIKA: AGD w Europie
 2. RAPORT AGD w EUROPIE
 3. PREZENTACJA CECED Polska: Branża AGD w Polsce i Europie. Podsumowanie 2016

 

Branża AGD w Europie:

 • tworzy ją 3,6 tys. firm, w tym MSP ok 20%,  (udział większy niż np. w przemyśle motoryzacyjnym lub consumer electronics)

 • zatrudnia bezpośrednio ponad 211.000 pracowników w Unii Europejskiej (2012), czyli 3 razy więcej niż sektor produkujący elektronikę powszechnego uzytku (tzw. consumer electronics)

 • produkuje 121 mln urządzeń rocznie
 • osiągająroczny przechód 48 miliardów Euro (2013)

 • dokłąda 53,3 miliardów Euro do unijnego PKB
 • inwestuję w R&D ok 1,4 mld Euro rocznie
 • składa 10 tys. patentów rocznie
 • posiada 124 globalne centra R&D, z czego 79 mieści się w Unii Europejskiej lub Turcji

 

Cała branża zrzaszona jest od 1958 roku w CECED, czyli Conseil Europeen de la Construction d'Appareils Domestiques (ang. European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) jest komitetem europejskich producentów AGD. Organizacja ta jednoczy stowarzyszenia branżowe w poszczególnych krajach Europy oraz koncerny AGD.