Branża AGD w PL

 

Branża AGD w Polsce 

  1. INFOGRAFIKA: AGD w Polsce
  2. PREZENTACJA CECED Polska: Branża AGD w Polsce i Europie. Podsumowanie 2016

 

AGD obecnie

Według danych GUS, w sektorze AGD pracuje ok. 25 tys. osób, z czego ok. 23 tys. osób zatrudniają sami producenci i importerzy zrzeszeni w CECED Polska. Dzięki inwestycjom rzędu ok. 12 mld (do 2016 r. ) zł w Polsce funkcjonuje obecnie 30 fabryk sprzętu AGD, z czego 24 należą do członków CECED Polska (20 duże AGD, 6 okapy, 4 małe AGD). Regionalnie główna cześć produkcji skupiona jest w 3 województwach: Dolnośląskim, Łódzkim oraz Wielkopolskim.

  

  • Sprzedaż

Wielkość rynku krajowego sektora AGD szacuje się na blisko ok. 9,5 mld zł w roku 2016 (ok. 7 mld dla dużego AGD oraz ok. 2,5 mld zł dla sprzętu małogabarytowego). Dynamikę tego rynku jeszcze do roku 2008 charakteryzował dwucyfrowy wzrost. W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedawanych jest rocznie ponad 5,5 mln szt. dużego AGD i blisko10 mln szt. małego AGD.

Przy podziale na grupy produktowe sprzedaż wewnętrzna pod względem ilościowym i wartościowym zdominowana jest przez pralki, lodówki, kuchenki oraz zmywarki.

 

 

Udziały w sprzedaży AGD w Polsce (źródło: Rzeczpospolita )

 

 

  • Produkcja

W ujęciu ilościowym w Polsce produkuje się ok. 22 mln sztuk „dużego i małego" AGD, co plasuje Polskę w czołówce europejskich producentów AGD.

 

  • Eksport

Eksport sprzętu AGD stanowi dla polskich producentów znaczą część przychodów. Jak pokazują dane Eurostatu, wyniósł on ponad 14 mld zł w 2013 roku, co stanowi ponad 2% całego eksportu Polski. Eksport branży AGD jest ponadto w dużej mierze podporządkowany rynkowi wewnątrzunijnemu. Aż 80% eksportowanych towarów docelowo kierowana jest do krajów członkowskich Unii. Po uwzględnieniu wpływów z eksportu, branża AGD warta jest ok 22 mld zł (eksport wraz ze sprzedażą w Polsce za 2013 r.).

 

  • AGD w gospodarstwach domowych

Na podstawie dostępnych danych GUS o stanie posiadania AGD przez polskie gospodarstwa domowe oraz badaniach konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie CECED Polska w 2013 roku, szacuje się, iż każde z nich posiada średnio po ok. 5 szt. dużego AGD i ok. 10 małego AGD. Łącznie to ok 50 mln szt. dużego AGD i 100 mln szt małego AGD. Ok. 10 mln dużego AGD w gospodarstwach domowych ma 10 lub więcej lat.

 

Wyzwania dla rynku

Producenci kładą obecnie duży nacisk na innowacyjność swoich produktów oraz starają się możliwie efektywnie komunikować i edukować konsumentów w kwestiach efektywności energetycznej. Na sytuację Polsce oraz w innych krajach Unii wpływ przez najbliższe lata wywierać będzie prawodawstwo wspólnotowe. Począwszy od roku 2010 nowe przepisy wprowadzają m.in. nowe etykiety energetyczne (nowe klasy energetyczne: od A+ do A+++ więcej: http://www.nowaetykietaenergetyczna.pl/) oraz minimalne wymogi ekoprojektu urządzeń (tzw. wymogi ekoprojektu).

Czynnikiem kształtującym rynek jesttakże wymiana przestarzałego sprzętu. Zachęcała do tego będzie Unia, która nakazuje, aby od roku 2021 każdy europejczyk rocznie oddawał do punktów zbiórki elektrośmieci o łącznej wadze 2/3 wagi zakupionego przez niego sprzętu. W przypadku Polski to aż 10 kg na mieszkańca. W roku 2012 nie udało się zebrać 4 kg. 

Coraz więcej gospodarstw zaopatruje się w zupełnie nowa, niestosowane wcześniej AGD. Obecnie w Polsce ok 20% gospodarstw domowych posiada zmywarki, a tylko 2% suszarki do ubrań. W obu przypadkach dynamika wzrostu nasycenia rynku mocno przewyższa pozostałe kategorie produktowe. Podobne „nowe" grupy sprzęty pojawiają się także w „małym" AGD.

 

Rys historyczny

Produkcja sprzętu dla gospodarstw domowych w Polsce ma swoją wieloletnią tradycję. Znane marki PRL-u zaczęły powstawać zaraz po II wojnie, w fabrykach takich jak m.in. Zakłady Sprzętu Grzejnego Wromet we Wronkach (dzisiejsza Amica Wronki S.A.), Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, od lat 60-tych pod nazwą Wrozamet (dzisiejszy FagorMastercook S.A.), Zakłady Metalowe Zakrzów (późniejszy Polar, dziś Whirlpool Polska S.A.), Zelmer, Światowit, czy chociażby Zakłady Elektromechaniczne Eda w Poniatowie.

Rozwój produkcji bardziej współczesnego sprzętu dla gospodarstw domowych miał miejsce w latach 70-tych. W tym czasie pojawiła się w produkcji np. pierwsza pralka automatyczna, która długo jeszcze miała wypierać starą „Franię". Wtedy to też powstało Zjednoczenie Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom", które skupiało większość producentów tych produktów w Polsce (Predom-Polar, Predom-Wromet, Predom-Eda itd.).

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zaowocowało znacznymi inwestycjami w ten sektor tuż po transformacji ustrojowej. Obok inwestycji zagranicznych w firmy krajowe, począwszy od lat 90-tych, na rynku zaczęli pojawiać się nowi, światowi producenci. Tworzyli nowe fabryki przyczyniając się do rozwoju całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dostarczających fabrykom podzespoły, komponenty i inne materiały. Wszystko to sprawia, że dzisiaj polska branża AGD jest bardzo konkurencyjną nie tylko w kraju, ale i w Europie. Stajemy się także liderem w produkcji AGD na starym kontynencie.

Wzrost znaczenia tego sektora dodatkowo podkreśla fakt powołania w 2004 roku CECED Polska Związku Pracodawców AGD, który reprezentuje większość producentów z tej branży - 26 firm.