Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię