Dyrektywa ws. ekoprojektowania

Dyrektywa ErP z roku 2009 (zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE, tzw. EuP) w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów ekoprojektu w odniesieniu do produktów związanych z energią (Energy-related Products - ErP). Dokument ten jest głównym elementem polityki UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym.