Dyrektywa o etykietach energetycznych

Unijny system etykiet energetycznych tworzy Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (obowiązuje od 1.08.2017 r.). Akty delegowane dla grup produktowych przyjęte na podstawie dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią pozostają w mocy do chwili ich uchylenia przez akt delegowany przyjęty na mocy rozporządzenia 2017/1369.

"Nowe" Rozporządzenie wprowadza m.in. zasady wprowadzania etykiet i harmonogram przeskalowywania etykiet obecnie stosowanych na urządzeniach AGD. Zgodnie z rozporządzeniem do dnia 2 listopada 2018 r. Komisja UE wyda nowe akty wykonawcze dla pierwszych produktów, czyli pralek, zmywarek i chłodziarek  z zamiarem ich przeskalowania po 12 miesiącach od publikacji tych aktów. Oznacza to, że nowe etykiety na tych produktach pojawią się w sklepach około 2020 roku.

 

Rozporządzenie ramowe 2017/1369 nie wymaga transpozycji to prawa polskiego i jest bezpośrednio wiąrzące także w Polsce.

Poniżej umieszczamy teksty rozporządzeń wykonawczych grup sprzętu, dla których one już obowiązują.

Dyrektywę 2010/30/UE do prawa polskiego transponuje ustawa o dostarczaniu informacji o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię.