Dyrektywa o etykietach energetycznych

Dyrektywa 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią weszła w życie 20 maja 2011, ale jej niektóre przepisy zaczęły obowiązywać od 31 lipca 2011 r. Dyrektywa zastąpiła poprzednią starą dyrektywę 92/75/EWG. Nowa dyrektywa wprowadza m.in. nowe klasy energetyczne A+, A++, A+++. Poniżej umieszczamy teksty rozporządzeń wykonawczych grup sprzętu, dla których one już obowiązują.

Nową dyrektywę do prawa polskiego transponuje ją ustawa o dostarczaniu informacji o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię. Poprzednia dyrektywa była transponowana rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 2005 ws. wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń.