Archiwum aktualności

Debata o gospodarce obiegu zamkniętego podczas Electronics Show 2018

debata-o-elektrodpadach-13-kwietnia-2018-16.jpg

Relacja z PortalKomunalny.pl

 

Gospodarka obiegu zamkniętego zaczyna się od projektowania, nie odpadu - przypominał Dyrektor Generalny CECED Polska, Wojciech Konecki w debacie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwanie dla branży elektronicznej” w ramach targów Electronics Show 2018. W dyskusji uczestniczył także wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, kóry zwrócił uwagę, że ideą gospodarki obiegu zamkniętego jest ponowne wykorzystanie odpadów pod kątem surowcowym.

 

Wiceminister środowiska przypomniał, że przygotowanie zużytego sprzętu do ponownego użycia wpisuje się w ramy strategii gospodarki obiegu zamkniętego. Niepoddawanie  elektroodpadów recyklingowi powinno być potraktowane jako utrata zasobów i przejaw nieefektywności gospodarki przez marnotrawstwo – ocenił Sławomir Mazurek.

Zdaniem ministra Mazurka w ramach circular economy kluczowe znaczenie ma pełne wdrożenie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), która wraz z zasadą „zanieczyszczający płaci” stanowi podstawę sformułowania przepisów dotyczących elektroodpadów.