Archiwum aktualności

Walne Zgromadzenie CECED

20170605_145817_edited.jpg

5 czerwca nasze Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Konrada Pokutyckiego, Prezesa BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. o.o. na Prezesa Związku Producentów AGD, CECED Polska. Wraz z Dyrektorem Generalnym będzie on tworzył Zarząd kierujący pracami stowarzyszenia. Konrad Pokutycki funkcję Prezesa CECED pełnił poprzednio w latach 2009-14. Nowy Prezes zastąpił na tym stanowisku Adam Cicha, szefa Electrolux na region Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Do grona Komitetu Sterującego wybrano Tomasza Sypytkowskiego, Prezesa Electrolux Poland Sp. z o.o. Podczas spotkania zdecydowano także o przyjęciu firmy Maan. Uczestnicy zatwierdzili sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu oraz udzielili absolutoria organom związku za rok 2016. W. Konecki oraz R. Maj przedstawili sprawozdanie z działalności organizacji oraz nakreślili najbliższe wyzwania legislacyjne stojące przed branżą AGD