Archiwum aktualności

Relacja z konferencji o audytach branży ZSEE

KIG konferencja audyty zsee 2.jpg

Główny Inspektor Środowiska M.Haliniak otworzył dziś konferencję poświęconą audytom uczestników rynku elektroodpadów. Spotkanie zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza. CECED Polska był partnerem spotkania. Obecni byli także przedstawiciele zakładów przetwarzania oraz organizacji odzysku.

 

Jako pierwsza z prelegentów pani I. Szadura, Dyrektor Departamentu Nadzoru GIOŚ, przedstawiła nadzieje inspekcji środowiska związane z niezależnymi audytami zakładów przetwarzania i organizacji odzysku elektroodpadów. Pan M. Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyjaśnił zasady i cel działania audytów EMAS. Ekspert zagraniczny, dr. E. Hug zobrazował uczestnikom zasady i standardy dotyczące przetwarzania sprzętu chłodniczego. Gość ze Szwajcarii podzielił się doświadczeniem z tamtejszego rynku. Wspomniał także o planowanej na połowę 2017 r. publikacji najnowszego standardu CENELEC ds. przetwarzania lodówek EN 50625-2-3 (wraz ze specyfikacją techniczną TS 50624-3-4). W jego opinii oddzielne przetwarzanie sprzętu chłodniczego z freonami (CFC) oddzielnie od sprzętu z neutralnym dla środowiska węglowodorem wciąż rodzi obawy związane ze skutkami dla środowiska w przypadku pomyłki przy segregacji tego rodzaju ZSEE. Sama norma europejska dopuszcza oddzielne przetwarzanie, ale wymaga od firm szczegółowej dokumentacji procesu segregacji. Jednym z krajów gdzie sprzęt chłodniczy bez freonów przetwarza się oddzielnie od sprzętu z CFC jest Norwegia.

Po przerwie kawowej pan T. Styś przedstawił ocenę realizacji obowiązków odzysku i recyklingu, główne problemy oraz możliwości synergii wynikające z przeprowadzonych przez niego analiz trzech rynków odpadowych, odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz elektroodpadów. W jego jednym z problemów jest fakt, że te 3 systemy nie widzą się wzajemnie. Wskazał też na zaburzenia między celami ekonomicznymi i środowiskowymi na rynku odpadów.

Kolejny prelegent, pan M. Baściuk z Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro-Odzysk przedstawił swoją wizję szans i zagrożeń dla systemów audytów ZSEE. Jak wspomniał, sam prowadzi już szkolenia przyszłych audytorów wskazując im kluczowe kwestie w kontroli zakładów przetwarzania.

Spotkanie zakończyła debata z udziałem GIOŚ oraz prelegentów. Pan W. Konecki z CECED zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia w systemie ZSEE zasady równej konkurencji, która potrafi być wypaczana przez firmy działające w szarej strefie. Pani IPan G. Skrzypczak z organizacji odzysku ElektroEko S.A. wskazał na wypaczenie w polskim systemie pozwalające na tworzenie organizacji odzysku przez firmy nie będące producentami, pomimo że ustawa wyraźnie tego wymaga. Wspomniał, że niektóre organizacje podnoszą konieczność zaostrzania standardów w chłodnictwie z uwagi na fakt, że same zainwestowały w takie instalacje. W jego ocenie należy pamiętać także o pozostałych 90% ZSEE.  Pan A. Traple, wypowiadający się z imieniu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro-Odzysk zaznaczył, że w jego zdaniem producentom zależy na profesjonalnym przetwarzaniu zużytego sprzętu chłodniczego dlatego też reprezentowane przez niego firmy inwestują w takie systemy. W dyskusji aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele urzędów marszałkowskich.