Archiwum aktualności

Rynek pracy - Komitet Dialogu Społecznego KIG

161121 KIG dialog.jpg

CECED uczestniczy w debacie Komitetu Dialogu Społecznego na temat przemian zachodzących na rynku pracy, obecnych trendach i jego wizji za 10 lat. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków”. W spotkaniu uczestniczy Przewodniczący Komitetu, M. Witucki, dyrektorzy HR, przedstawicie rządule oraz nauki.

 

Komitet Dialogu Społecznego KIG, wraz z ekspertami z branży HR oraz firmami doradczymi, pragnie stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat przemian zachodzących na rynku pracy. Uczestnikom przedstawione zostaną trendy, z jakimi mamy do czynienia na polskim rynku, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika oraz zderzenia ich z globalnymi prognozami dotyczącymi wiodących trendów na rynku pracy.

W trakcie rozmowy o trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi z ekspertami z Deloitte oraz Aon Hewitt przedstawione zostaną wnioski z badania„Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design” oraz „2016 Trends in Global Employee Engagement”.

 

AGENDA: http://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2016/11/AGENDA.pdf

 

Udział w dyskusji potwierdzili:

Krzysztof Bednarek, Zastępca Dyrektora, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, MSZ

Zbigniew Derdziuk, były Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Kowalski, Członek Zarządu Orange Polska ds. zasobów ludzkich

dr hab. Katarzyna Śledziewska, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski

Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego