Archiwum aktualności

Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności

W Ministerstwie Gospodarki powstaje obecnie projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności. Nowe zapisy mają transponować do prawa polskiego dyrektywę o ekoprojekcie (2005/32/WE), co pozwoli rozwiązać problem braku prawnego powiązania unijnych rozporzdzeń dla ekoprojektu z polskimi przepisami.

Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, które Komisja UE opublikowała w tym roku, odwołują się do ocen zgodności zdefiniowanych w dyrektywie 2005/32/WE. Brak formalnej transpozycji dyrektywy budzi niejasności w kwestii egzekwowania wymogów dla ekoprojektu, które we wspomnianych rozporządzeniach wprowadza Komisja.