Archiwum aktualności

Minister S.Mazurek otworzył Konferencję ZSEE

20160413_100710.jpg

Naszą tegoroczną, największą konferencję o recyklingu zużytego sprzętu otworzył Wiceminister Środowiska, Sławomir Mazurek. W swoim przemówieniu zapowiedział m.in. prace nad monitoringiem rynku odpadów oraz wzmocnienie systemu nadzoru rynku. W spotkaniu bierze ponad 100 osób z całego rynku ZSEE. W. Konecki w swoim wystąpieniu przedstawił największe wyzwania rynku na najbliższe lata.

 

Elektrodpady to gorący temat. Potwierdziła to ożywiona dyskusja, grono znamienitych gości i prelegentów oraz rekordowa liczba uczestników.
 
Otwarcia konferencji poświęconej zużytym sprzętom elektrycznym i elektronicznym ZSEE dokonał minister Sławomir Mazurek, odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska m.in. za całą tematykę dotyczącą wszelkiego rodzaju odpadów. Obecna również była Pani Dyrektor Izabela Szadura z GIOŚ oraz przedstawiciele Departamentu Gospodarowania Odpadami MŚ. Na sali zebranych było prawie 130 osób reprezentujących wszystkie zaangażowane w budowę systemu recyklingu ZSEE  sektory, czyli producenci (wprowadzający), zbierający, przetwarzający i recyklerzy. Obecni byli szefowie 5 organizacji odzysku, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, instytutów badawczych i prasy.
 
W przewodnim przemówieniu, Minister Mazurek powiedział o wyzwaniach jakie czekają Polskę, polska gospodarkę i ustawodawców. Nakreślił ogólny trend dalszego rozwoju szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Za istotne uznał prace nad walką z szarą strefa i istniejącymi nieprawidłościami ograniczającymi przedsiębiorczość. Wspomniał o potrzebie prac nad budową ogólnopolskiego systemu monitoringu przepływu odpadów.
 
W pierwszej prezentacji Wojciech Konecki, dyrektor związku pracodawców AGD – CECED przedstawił dotychczasowa ścieżkę rozwoju rynku oraz nakreślił stojące przed branżą wyzwania. Wyszczególnił potencjalne zagrożenia (niedobór odpadów) oraz zaapelował o zdefiniowanie sposobu rozliczania producentów z obowiązku zbiórki ZSEE.
 
Mirosław Baściuk reprezentujący firmę Remondis, zwrócił uwagę zebranych na zmniejszający się corocznie dochód zakładów przetwarzania i powiązał ten fakt ze spadającymi cenami surowców oraz zmniejszającymi się dopłatami od organizacji odzysku reprezentujących producentów. Przedstawił konkretne wyliczenia i propozycje zmian.
 
Cechą charakterystyczną cyklicznych konferencjo o ZSEE jest ożywiona debata, w której tym razem uczestniczyli przedstawiciele przetwarzających -Bartosz Kubicki z Elektrorecykling, producentów - Jacek Łęgiewicz z Samsung, Krzysztof Kawczyński z KIG oraz Grzegorz Skrzypczak z ElektroEko.
 
Grono ekspertów reprezentował Maciek Krzyczkowski z GDOŚ mówiący w szczegółach o przyszłych obowiązkowych audytach oraz corocznej weryfikacji wszystkich zakładów przetwarzania i organizacji odzysku. Kazimierz Borkowski z Plastics Europe oraz Eneasz Gowora pokazując najnowsze dane i technologie, zwrócili uwagę zebranych na znaczenie odzysku tworzyw sztucznych.  Mecenas Sergiusz Urban z kancelarii WKB podzielił się wiedzą i opiniami dotyczącymi najważniejszych i najbardziej zmieniających rzeczywistość zapisów ustawy o ZSEE. Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego mówiło o gospodarce obiegu zamkniętego oraz jej konsekwencjach dla kraju i społeczeństwa.
 
Całość zorganizowana była przez najwspanialszą firmę Abrys oraz skromny związek pracodawców AGD – CECED.
Organizatorzy zapraszają już teraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku recyklingu elektroniki na jesienne Forum Recyklingu w Poznaniu oraz kolejną, XII konferencję, które odbędzie się tradycyjnie w kwietniu, w 2017 roku.

Relacja "Portalu Komunalnego":

http://portalkomunalny.pl/zsee-konferencja-warszawa-2016-330738/

Nad zmianą prawa, jej wpływem oraz wyzwaniami, które stoją przed branżą zajmująca się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zastanawiają się uczestnicy rozpoczętej w środę XI edycji konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Na wydarzenie zorganizowane w Warszawie przez firmę Abrys i Ceced Polska przybył m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele departamentu gospodarki odpadami w resorcie środowiska, instytucje kontrolujące, przedstawiciele firm zbierających i przetwarzających ZSEE, recyklerzy oraz organizacje odzysku. Patronat nad konferencją objęło czasopismo „Recykling”.

Otwarcia konferencji dokonał wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. – Jesteśmy w szczególnym czasie, bo od trzech miesięcy działa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, której bacznie się przyglądamy – powiedział.

Minister wskazał również na dwa filary działania, jakie chce podjąć resort w najbliższym czasie. –  Chcemy skupić się na legislacji i  wzmacnianiu instytucji. Jeśli chodzi o legislację, to będziemy działać w kierunku doskonalenia prawa. Będziemy jednak konsultować nasze działania z państwem – zwrócił się S. Mazurek do branży. – Ważne, by ta dyskusja była oparta na właściwej metodologii, na właściwych wskaźnikach, tak byśmy rozmawiali nie o woli i chęciach, ale o konkretnych liczbach. Drugim elementem naszej polityki jest wzmacnianie służb ochrony środowiska, aby były skutecznym narzędziem w realizowaniu polityki państwa – dodał.

– Zmiany maja być takie, które nie spowodują obciążeń dla branży, kosztów urzędniczych, rozrostu biurokracji. A Konstrukcja prawa taka,  aby nie było pola do dowolnej interpretacji. Sprawna kontrola, likwidacja, ograniczanie szarej strefy, monitorowanie przemieszczania odpadów, zapanowanie nad danymi, dokumentacją – komentował wiceminister środowiska.

Słowa te są istotne dla branży, bowiem od wielu lat postuluje ona wzmocnienie inspekcji ochrony środowiska w działaniach nadzorujących i kontrolujących ten sektor gospodarki odpadami.

Będzie gorzej?

O ocenę obecnej sytuacji i analizy 10 lat rozwoju rynku pokusił się Wojciech Konecki , dyrektor Ceced Polska. Zastanawiał się, czy Polsce nie zabraknie odpadów do realizacji unijnych obowiązków. – Musimy zebrać  65 procent tego, co wprowadzamy. Będzie to duże wyzwanie dla branży, gdyż  ze zbiórki zużytego sprzętu z 4 kg/os. będzie trzeba skoczyć na 10 kg/os. w ciągu pięciu lat – mówił W. Konecki.

Ponadto wskazał na ciągle spadające dopłaty ze strony organizacji odzysku, gdyż wydatki wprowadzających sprzęt z ponad 100 mln zł w 2009 r. w roku ubiegłym były już  na poziomie 50 mln zł. Przedstawiciele zakładów przetwarzania dodają, że, oprócz drastycznie niskich dopłat sięgających średnio 0,11 zł/kg (gdy w 2009 r. było to 0,9 zł/kg), spadek cen surowców powoduje, że zbliżają się one do granicy opłacalności. – Musimy zbierać 65 proc., by to uzyskać, więc musi być odpowiednie finansowanie, gdzie sam koszt transportu sięga 200-300 zł/t – mówił Mirosław Baściuk, dyrektor, członek zarządu Remondis Elektrorecykling. – Nasz rynek zależny jest od cen surowców, a tak nie może być – dodał.

Nowa władza – nowa rzeczywistość

Ożywiona dyskusja między obojgiem prelegentów stanowiła preludium do panelu dyskusyjnego „Nowe prawo, nowa władza, nowa rzeczywistość – zmiany na rynku ZSEE”. Poprowadziła go Katarzyna Błachowicz, redaktor naczelna kwartalnika „Recykling”. Uczestnikami debaty byli Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Jacek Łęgiewcz, dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics, Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Bartosz Kubicki, prezes Elektrorecykling.

– Zmiana w ustawie nic w branży nie zmieniła. Zmienić się musi system, ze zmienionymi narzędziami, także kontroli. Współczuję zakładom przetwarzania. Komu przeszkadzały stawki sprzed 6 lat? Kto spowodował, że one spadły? – pytał G. Skrzypczak. – Absurdalne są pomysły, by audytowany wybierał sam sobie audytora – dodał uwagę odnośnie nowej ustawy o ZSEE. -Najważniejsze są rozwiązania systemowe – wskazywał. Zgadza się z tym Krzysztof Kawczyński – marzy mu się system zintegrowany, efektywny ekonomicznie i ekologicznie.

– Wracajmy częściej do nowego podejścia do gospodarki odpadami w kontekście circular economy, już teraz, a nie przed rokiem 2030 – mówił Jacek Łęgiewcz, dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics. Odnośnie niskich stawek dopłat komentował, że otrzymujemy różne stawki i wybieramy nie zawsze najtańsze, współpracujemy z rzetelnymi organizacjami odzysku. Natomiast Bartosz Kubicki wskazał na widoczny koszt gospodarki odpadami w produkcie.

Dyskusja nie ograniczyła się jedynie do panelistów, sytuację chętnie komentowali również pozostali uczestnicy konferencji. Michał Józefowicz z ERP organizacji odzysku mówił, że w krajach zachodnich z reguły jest tak, że producenci są właścicielami odpadów, które się pojawią na rynku, mają nad nimi kontrolę, są ich właścicielami. Nie zainwestują oni w system, gdy nie mają dostępu do strumienia odpadów. Rozwiązaniem w tym wypadku mogłaby być regionalizacja organizacji odzysku, tak, aby by to ona poprzez producentów była właścicielem odpadów.

Mirosław Baściuk dodał, że brakuje przejrzystości systemu, np. GIOŚ nie informują, jaka organizacja odzysku współpracuje z jakim zakładem przetwarzania. Pytał również o zasadność działania tychże organizacji.

W dalszej części konferencji poruszono tematy związane z zewnętrznymi audytami organizacji odzysku i zakładów przetwarzania, odzyskiem tworzyw sztucznych z elektroodpadów oraz polskim systemem zagospodarowania w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.