Archiwum aktualności

Nowe wymogi ekoprojektu dla lodówek

23 lipca w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Nowe przepisy wchodzą w życie od 12 sierpnia 2009 roku i uchylają dyrektywę 96/57/WE w sprawie wymagan efektywnosci energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego. Rozporządzenie jest bespośrednio wiążące dla Państw Członkoskich UE.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. etapy wycofywania ze sprzedaży lodówek o niskiej efektywności energetycznej.  Już od1 lipca 2010 roku na rynek nie będą mogły być wprowadzane urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych z indeksem efektywności energetycznej (EEI) poniżej 55 (poniżej obecnej klasy A). W cztery lata później minimalne EEI ma wynosić 42 (poniżej obecnej klasy A+).