Archiwum aktualności

Projekty wymogów ekoprojektu dla pralek i lodówek

Komitet Regulacyjny do spraw ekoprojektu i etykiet energetycznych dla urządzeń użytkujących energię (Regulatory Committee on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products - EELEP) zatwierdził ostatecznie tzw. środki wykonawcze do dyrektyw o ekopprojekcie (2005/32/WE) oraz o etykietach (1992/75/EWG) dla pralek oraz lodówek.

Zamiany wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Parlament UE.