Archiwum aktualności

NOWE rozporządzenie RoHS 2 opublikowane

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki transponujące do prawa polskiego dyrektywę RoHS 2 w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych w sprzęcie. Uchylono jednocześnie stare przepisy. Najistotniejsza zmiana to wprowadzenie wymogów RoHS do systemu zgodności. Oznacza to wymóg stosowania deklaracji zgodności oraz znaku CE w przypadku wykazywania zgodności z tymi przepisami. Nowe prawo dotyczy już całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (z pewnymi wyjątkami), nie tylko 10 grup jak do tej pory.