Archiwum aktualności

RoHS 2 - konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie

R. Maj z CECED Polska uczestniczył z spotkaniu w sprawie rozporządzenia transponującego do prawa polskiego dyrektywę RoHS 2. W konsultacjach udział brali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, UOKiK oraz innych branż (ZIPSEE, KIGEiT). Przemysł AGD, RTV i ITC zgłosili swoje uwagi do wybranych artykułów projektu rozporządzenia, m.in. zakresu oraz ponownego użycia.