Archiwum aktualności

Zawód: recykler

weee.jpg

Wypracowanie nowych norm kształcenia zawodowego w zakresie recyklingu elektroodpadów jest celem międzynarodowego projektu EwasteR. Spotkanie w ramach tego międzynarodowego projektu odbyło się 8 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Na rynku pojawiają się wciąż nowe urządzenia elektroniczne, a ich sprawne funkcjonowanie obliczone jest na kilka sezonów, by użytkownicy swobodnie mogli podążać za coraz bardziej zaawansowanymi technologiami czy modą. Sytuacja ta powoduje, że problem elektroodpadów, ich zagospodarowania i recyklingu staje się coraz bardziej istotny.

Specyficzny rynek

Recykling elektroodpadów jest specyficznym obszarem gospodarki odpadami. W ostatnich latach jego rozwój w krajach Unii Europejskiej zdynamizowała dyrektywa WEEE, która nałożyła na kraje UE rygorystyczne cele w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu.

W celu efektywnego gospodarowania elektroodpadami wykrystalizowała się potrzeba uspójnienia podejścia do tego problemu oraz wspólnego uznawania kwalifikacji menedżerów i pozostałych pracowników tego sektora w zakresie recyklingu WEEE. Obecnie w poszczególnych krajach Wspólnoty funkcjonują zróżnicowane systemy kształcenia specjalistów ds. recyklingu e-odpadów i nie są one dostosowane do zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz założeń systemu ECVET.

 

Więcej na

http://portalkomunalny.pl/zawod-recykler-326696/