Archiwum aktualności

RoHS 2: nowa norma zharmonizowana EN 50581:2012

Dziś Komisja Europejska opublikowała odesłanie do normy zharmonizowanej, na którą można się powoływać w deklaracji zgodności wprowadzanego sprzętu z wymogami nowej dyrektywy RoHS 2. EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

RoHS 2 Norma zharmonizowana EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.