Archiwum aktualności

Gospodarka w obiegu zamkniętym

circular economy jpg.jpg

R. Maj uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji poświęconemu zagadnieniom dotyczącym
gospodarki w obiegu zamkniętym. Przedstawiciele Ministerstw Środowiska oraz Gospodarki zaprezentowali postęp prac nad unijną propozycją zmian w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej. Przedstawiciel Deloite zaprezentował wyzwanai stojące przed Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (ERP)