Archiwum aktualności

Nowelizacja aneksu obecnej dyrektywy RoHS

Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wyjątków w stosowaniu zakazanych substancji z załącznika dyrektywy RoHS. Procesowi pisemnego głosowania podlega całkowita  lista 39 wyjątków do dyrektywy RoHS. Lista wyjątków w wielu przypadkach została zaaktualizowana o daty przejściowe. Częśc wyjątków zmieniła swoje brzmienia. Uwagi możan zgłaszać do Ministerstwa Gospodarki do  5 maja 2010. na adres: sekretariatDRE@mg.gov.pl

 

Przwegląd Załącznika z substancjami jest prowadzony oddzielnie od trwającej od 2008 roku nowelizacji całej dyrektywy RoHS. 

Więcej informacji...

 

Propozycja zmian do Załącznika dyrektywy RoHS