Archiwum aktualności

RoHS.jpg

RoHS - substancje niebezpieczne w sprzęcie

R.Maj reprezentował branżę AGD podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju spotkania uzgodnieniowego dotyczącego projektu rozporządzenia RoHS. Nowe zmiany dotyczą wdrożenia unijnej listy nowych zakazanych substancji oraz rozszerzenia zakresu ograniczenia stosowania w sprzęcie substancji niebezpiecznych.

NOWE rozporządzenie RoHS 2 opublikowane

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki transponujące do prawa polskiego dyrektywę RoHS 2 w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych w sprzęcie.

RoHS 2 - konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie

R. Maj z CECED Polska uczestniczył z spotkaniu w sprawie rozporządzenia transponującego do prawa polskiego dyrektywę RoHS 2. W konsultacjach udział brali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, UOKiK oraz innych branż (ZIPSEE, KIGEiT). Przemysł AGD, RTV i ITC zgłosili swoje uwagi do wybranych artykułów projektu rozporządzenia, m.in. zakresu oraz ponownego użycia.

RoHS 2: nowa norma zharmonizowana EN 50581:2012

Dziś Komisja Europejska opublikowała odesłanie do normy zharmonizowanej, na którą można się powoływać w deklaracji zgodności wprowadzanego sprzętu z wymogami nowej dyrektywy RoHS 2. EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

RoHS 2 Norma zharmonizowana EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

ZAPROSZENIE na seminarium WEEE, RoHS, baterie

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Aktualności w zakresie dyrektyw WEEE i RoHS. Obowiązki przedsiębiorców i zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach",organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 14 czerwca 2012 r. (czwartek) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu, Warszawie, ul. Sienna 73 w godz. 10:30-14:30. Uczestnictwo przedsiębiorców w seminarium jest bezpłatne. W. Konecki zaprezentuje nową dyrektywę WEEE i rynek ZSEE w Polsce, a R. Maj nową dyrektywę RoHS.

Więcej... (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, PROGRAM)