Aktualności

BSH_photo+-+465.jpg

Kolejna inwestycja branży AGD w R&D w Polsce

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego dostał już szóste zezwolenie na inwestycję w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Ale nie buduje kolejnej fabryki, lecz centrum badawczo-rozwojowe za 80 mln zł. - Firmy z branży AGD otwierają i rozwijają u nas nie tylko zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo-rozwojowe i centra usług. Często biznes współpracuje na tym polu z uczelniami, komentuje na łamach Pulsu Biznesu Marek Michalik, prezes ŁSSE. Więcej ... 

20170524_131205.jpg

O zużytym sprzęcie w Sejmie

Przewodniczący poseł D. Piontkowski poprowadził dyskusję o wyzwaniach zużytego sprzętu podczas sejmowej komisji ds. monitorowania odpadów. Uczestniczyła w nim większość rynku ZSEE. Resort reprezentował Minister S. Mazurek odpowiadający za tematy związane z gospodarowaniem odpadami. Uczestnicy postulowali m.in. wprowadzenie monitoringu przemieszczania odpadów w czasie rzeczywistym, obowiązkowe standardy, oraz zgłosili palące praktyczne problemy,  jak kwestie odbioru starego sprzętu w miejscu dostawy nowego. R. Maj z CECED dodał do postulatów podjęcie próby analizy ile faktycznie wytwarza się elektroodpadów w Polsce na podstawie najnowszej metodologii Komisji UE oraz uwzględnianie standardów przygotowania do ponownego użycia w dyskusji nad standardami o przetwarzaniu.

circular economy jpg.jpg

Grupa GOZ

Dzisiaj miało miejsce kolejne spotkanie grupy roboczej Gospodarki Obiegu Zamkniętego ds. odpadów. Dyskusję moderuje Ministerstwo Rozwoju. W. Konecki podczas prezentacji wprowadzającej przedstawił koncepcję Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta na przykładzie branży AGD. Nasz sektor może się pochwalić wieloletnim już doświadczeniem w zakresie zrównoważonej produkcji i recyklingu urządzeń, czego efektem są znaczące korzyści dla środowiska.

meeting news.jpg

KIS 11

Dziś odbyło się posiedzenie grupy roboczej KIS 11 z udziałem przedstawicieli Ministerstw i ekspertów w dziedzinie gospodarowania odpadami. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) wskazują obszary o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju. Projekty z tego zakresu są priorytetowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. KIS 11 to obszar tematyczny dotyczący Minimalizacji wytwarzania odpadów. Właśnie w ramach niego działa grupa robocza KIS 11.

forum_agd_3 www.jpg

FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW AGD

- Polski rząd zna wartość branży AGD, która, podobnie jak motoryzacyjna, wywołuje efekt klastrowości. Firmy z branży AGD otwierają i rozwijają tu nie tylko zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo - rozwojowe - powiedział wicepremier Piotr Gliński podczas Międzynarodowego Forum AGD odbywającego się w dniach 16-17 maja w Łodzi. W. Konecki, Dyrektor Generalny CECED zaprezentował uczestnikom Forum podsumowanie liczb i trendów w przemyśle AGD. Odbyliśmy także wiele indywidualnych rozmów m.in. z wicepremierem Glińskim. CECED.PL objął patronat nad wydarzeniem. 

20170511_132927.jpg

Goods Industry Mixer - podsumowanie

Branża AGD jest jednym z 2 filarów przemysłu w regionie, a Dolny Śląsk wyrasta na lidera w produkcji tego sprzętu w Polsce, można było usłyszeć podczas pierwszej edycji White Goods Industry Mixer we Wrocławiu. Wydarzenie, poza częścią oficjalną zapewniało harmonogram rozmów kontrahentów przy stolikach. Na Stadion Miejski przybyło ponad 200 uczestników z ponad 90 firm, w tym 8 producentów sprzętu AGD i licząca ok. 70 osób delegacja włoskich przedsiębiorców. CECED.PL był partonatem przedsięwzięcia.

circular economy jpg.jpg

Circular Economy - Instytut Innowacyjna Gospodarka

Dyrektor Konecki reprezentował branżę AGD spotkaniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy, mającym na celu identyfikację barier, problemów i wyzwań stojących przed wdrożeniem pakietu circular economy. Spotkania prowadzone odbywało się z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, firm, ekspertów i naukowców. Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jaki sposób projekt pakietu circular economy wpłynie na rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych sektorów gospodarki.

circular economy jpg.jpg

Ekoprojekt w obiegu zamkniętym

R. Maj prezentował ekorpojekt w branży AGD podczas warsztatów UNEP-GRID poświęconych ekoprojektowaniu w gospodarce w obiegu zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele branż RTV i IT oraz opakowań. Konkluzje ze spotkania zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju. Gospodarzem spotkania była firma BASF.

 

Nasi partnerzy